Translation/vertaling  Eng/Ned ->  PSP XI

File/bestand:

file-new- Bestand-nieuw
file-open- Bestand-openen
file-close- Bestand-sluiten
file-revert- Bestand-naar vorige versie
file-recent files- Bestand-recente bestanden

-------------------------------

file-save-Bestand-opslaan
file-save as-Bestand-opslaan als
file-copy save as-Bestand-kopie opslaan als
file-delete-Bestand-verwijderen
file- active image-Bestand-E-mail -actieve afbeelding
file-E-mail -all open images-Bestand-E-mail -alle geopende afbeeldingen
file-E-mail -all selected items-
Bestand-E-mail - alle geselecteerde items

--------------------------------

file-print-Bestand-afdrukken
file-print layout-Bestand-afdrukweergave

--------------------------------

file-import-screen capture-setup-Bestand-importeren-schermopname-instellingen
file-import-screen capture-start-Bestand-importeren-schermopname- starten

file-import-custom brush-Bestand-importeren-aangepast penseel
file-import-from scanner or camera-Bestand-importeren-van scanner of camera
file-import-TWAIN acquire-Bestand-importeren-ophalen van TWAIN
file-import-TWAIN source-Bestand-importeren-TWAIN bron 
file-import-plugins-Bestand-importeren-filters 

file -photo sharing-Bestand-exporteren - foto uitwisseling
file-export-JPEG optimizer-Bestand-exporteren-JPEG-optimalisatie
file-export-GIF optimizer-Bestand-exporteren-GIF-optimalisatie
file-export-PNG optimizer-Bestand-exporteren-PNG-optimalisatie
file-export-image mapper-Bestand-exporteren-afbeelding met hyperlinks
file-export-image slicer-Bestand-exporteren-segmentering
file-export-custom brush-Bestand-exporteren-aangepast penseel
file-export-picture tube-Bestand-exporteren-plaatjespenseel
file-export-picture frame-Bestand-exporteren-fotolijst
file-export-shape-Bestand-exporteren-vorm
file-export-plug in-Bestand-exporteren-insteekfilters

----------------------------------

file -script -run-Bestand -script-uitvoeren
file -script -edit-Bestand -script-bewerken
file -script -stop-Bestand -script-stoppen
file-script -clear output window -Bestand -script-uitvoer venster wissen
file-script -start recording-Bestand -script-opname starten
file-script -pauze recording-Bestand -script-opname pauzeren
file-script -cancel recording-Bestand -script-opname annuleren
file-script -save recording-Bestand -script-opslaan
file-script-single step-Bestand -script- een stap

----------------------------------

file -launch corel snapfire-Bestand -Corel snapfire starten
file -batch process-Bestand -Batchverwerking
file -batch rename-Bestand -Namen in batch wijzigen
file -Lexar active memory systeem-Bestand -Lexar actief geheugensysteem

---------------------------------

file-preferences-general program preferences-Bestand-voorkeuren-algemene programmavoorkeuren
file-preferences-file format preferences-Bestand-voorkeuren- voorkeuren bestandsindeling
file-preferences-format associations-Bestand-voorkeuren-koppelingen en bestandsindelingen
file-preferences-file locations-Bestand-voorkeuren-bestandslokaties
file preferences-autosave settings-Bestand-voorkeuren-instellingen voor automatisch opslaan
file preferences-reset preferences-Bestand-voorkeuren-voorkeuren herstellen

---------------------------------

file-workspace load /save / delete-Bestand-werkvlak-laden /opslaan/ verwijderen

--------------------------------

file preferences-color management-color management-Bestand-kleurbeheer-kleurbeheer
file preferences-color working space-Bestand-kleurbeheer-kleuren werkvlak
file preferences- monitor calibration-Bestand-kleurbeheer-monitor kalibratie
file preferences-monitor gamma-Bestand-voorkeuren-monitogamma

-------------------------------

file-exit-Bestand-afsluiten

===============================================

Edit/Bewerken:

 

edit-undo-Bewerken-ongedaan maken
edit-redo-Bewerken-opnieuw
edit-repeat ....-Bewerken-herhalen.....

-------------------------------

edit-cut-Bewerken-knippen
edit-copy-
Bewerken-kopiëren
edit-copy merge-
Bewerken-samengevoegd kopiëren
edit-paste-as a new image-Bewerken-plakken-als een nieuwe afbeelding
edit-paste as a new layer-
Bewerken-plakken als een nieuwe laag

--------------------------------

edit-paste as a new selection-Bewerken-plakken als een nieuwe selectie
edit-paste as transparent selection-
Bewerken-plakken als transparante selectie
edit-paste into selection-
Bewerken-plakken in selectie
edit-paste as a new vector selection-
Bewerken-plakken als een nieuwe vectorselectie

--------------------------------

edit-clear-Bewerken-wissen

--------------------------------

edit-empty clipboard-Bewerken-klembord leegmaken

=========================================

 

Vieuw/Beeld:

view-zoom to 100%-Beeld-zoomen naar 100%
view-zoom in-Beeld Inzoomen
view-zoom out-
Beeld uitzoomen

-----------------------------------

view-full screen edit-Beeld-bewerking op volledig scherm
view-full screen preview-Beeld-schermvullend voorbeeld
view-preview in webbrowser-Beeld-voorbeeld in webbrowser

-----------------------------------

view-rulers-Beeld-linialen
view-grid-Beeld-raster
view-guides-Beeld-hulplijnen
view-snap to grid-Beeld-uitlijnen op raster
view-snap to guides-Beeld-uitlijnen op hulplijnen
view-change grid, guide & snap properties-Beeld-eigenschappen, raster, hulplijn en wijzigingen

-----------------------------------

view-toolbars-effects-Beeld-werkbalken- effecten
view-toolbars-photo-Beeld-werkbalken-foto
view-toolbars-script-Beeld-werkbalken-script
view-toolbars-standard-Beeld-werkbalken-standaard
view-toolbars-status-Beeld-werkbalken-status
view-toolbars-tools-Beeld-werkbalken-gereedschap
view-toolbars-web-Beeld-werkbalken-web

-----------------------------------

view-palettes-brush variance-Beeld-paletten-penseelvariatie
view-palettes-histogram-
Beeld-paletten-histogram
view -pallettes-history-Beeld-paletten-geschiedenis
view-palettes-layers-Beeld-paletten-lagen
view-palettes-learning centre-Beeld-paletten-studiecentrum
view-palettes-materials-Beeld-paletten-materialen
view-palettes-mixer-Beeld-paletten-menger
view-palettes-overview-Beeld-paletten-overzicht
view-palettes-script output-Beeld-paletten-scriptuitvoer
view-palettes-tool options-Beeld-paletten-opties voor gereedschap

----------------------------------

document modus-modus-ordenen
palet modus-modus-ordenen

----------------------------------

view-magnifier-Beeld-vergrootglas

----------------------------------

view-docking options-Beeld-dockingopties
view-customize-Beeld-aanpassen

=============================================

Image/Afbeelding:

image-rotate right-Afbeelding--rechtsom roteren
image-rotate left-
Afbeelding-linksom roteren
image-rotate-free rotate-
Afbeelding-vrij roteren

---------------------------------

image-resize-Afbeelding-formaat wijzigen
image-canvas size-
Afbeelding-doekgrootte
image-add borders-
Afbeelding-randen toevoegen
image-crop to selection-
Afbeelding-bijsnijden tot selectie
image-picture frame-
Afbeelding-fotolijst

----------------------------------

image-mirror-Afbeelding-spiegelen
image-flip-
Afbeelding-omdraaien

----------------------------------

image-image information-Afbeelding-afbeeldingsgegevens

----------------------------------

image-palette-edit palette-Afbeelding-palet-palet bewerken
image-palette-load palette-Afbeelding-palet-palet laden
image-palette-save palette-Afbeelding-palet-palet opslaan
image-palette-set palette transparency-Afbeelding-palettransparantie van palet instellen
image-palette-view palette transparency-Afbeelding-palettransparantie van palet weergeven

----------------------------------

image-decrease color depth-2 color palette-Afbeelding-kleurdiepte verminderen-2 kleurenpalet
image-decrease color depth-16 color palette-Afbeelding-kleurdiepte verminderen-16 kleurenpalet
image-decrease color depth-256 color palette-Afbeelding-kleurdiepte verminderen-256 kleurenpalet
image-decrease color depth-32K-colors (8 bits/channel-Afbeelding-kleurdiepte verminderen-32K-kleuren
image-decrease color depth-64 colors (8 bits/channel-Afbeelding-kleurdiepte verminderen-64 kleuren
image-decrease color depth-X colors(4/8bit- Afbeelding-kleurdiepte verminderen-X kleuren

---------------------------------

image-increase color depth-16 color palette-Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-16 kleurenpalet
image-increase color depth-256 color palette-Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-256 kleurenpalet
image-increase color depth-RGB 8 bits channel-Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-RGB 8 bits kanaal
(image-increase color depth-RGB 8 bits channel-Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-RGB 16 bits kanaal

---------------------------------

image-greyscale-Afbeelding-grijswaarden
image-negative image-
Afbeelding-negatief
image-count image colors-
Afbeelding-kleuren in afbeelding tellen

---------------------------------

image-split cannel-split to RGB -Afbeelding-splitsen in kanalen-spliten in RGB
image-split cannel-split to HSL-Afbeelding-splitsen in kanalen-splitsen in HSL
image-split cannel-split to CMYK-Afbeelding-splitsen in kanalen-splitsen in CMYK

--------------------------------

image-combine channel-combine from RGB-Afbeelding-kanalen combineren-combineren vanuit RGB
image-combine channel-combine from HSL-Afbeelding-kanalen combineren-combineren vanuit HSL
image-combine channel-combine from CMYK-Afbeelding-kanalen combineren-combineren vanuit CMYK

--------------------------------

delete alfa channel-Alfa kanaal verwijderen

-------------------------------

image-arithmetic-Afbeelding-berekeningen

-------------------------------

watermarking-watermerk

=============================================

Adjust/Aanpassen :

adjust-one step photo fix-Aanpassen- eenstapsfotocorrectie
adjust-smart foto fix-
Aanpassen-slimme fotocorrectie
adjust-one step noise removal-
Aanpassen-eenstap grofkorreligheid verwijderen
adjust-digital camera noise removal-
Aanpassen- grofkorreligheid van digitale camera verwijderen
adjust-colorbalance-
Aanpassen-kleurbalans

-------------------------------------

adjust-color-channel mixer-Aanpassen-kleur-kanaalmenger
adjust-color-fade correction-
Aanpassen-kleur-vervagingscorrectie
adjust-colorbalance-red/green/blue-Aanpassen-kleur-rood/groen/blauw

-------------------------------------

adjust -brightness and contrast-brightness/contrast-Aanpassen-helderheid en contrast-helderheid - contrast
adjust-brightness and contrast-clarify-
Aanpassen-helderheid en contrast-verhelderen
adjust-brightness and contrast-curves-Aanpassen-helderheid en contrast-curven
adjust-brightness and contrast-hightlight/midtone/shadow-
Aanpassen-helderheid en contrast-hoge lichten/middentonen/schaduwen
adjust-brightness and contrast-histogram adjustment-
Aanpassen-helderheid en contrast-histogram aanpassen
adjust-brightness and contrast-histogram equalize-Aanpassen-helderheid en contrast-histogram egaliseren
adjust-brightness and contrast-histogram stretch-Aanpassen-helderheid en contrast-histogram uitbreiden
adjust-brightness and contrast-levels-Aanpassen-helderheid en contrast-niveaus
adjust-brightness and contrast-threshold- Aanpassen-helderheid en contrast-drempel

------------------------------------

adjust-hue and saturation-colorize-Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-inkleuren
adjust-hue and saturation-hue/saturation/lightness-Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-kleurtoon/verzadiging/helderheid
adjust-hue and saturation-hue map-Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-kleurtoonverdeling

-----------------------------------

adjust-depth of field-Velddiepte

-----------------------------------

adjust-add/remove noise-add noise-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-grofkorreligheid toevoegen
(adjust-add/remove noise-automatic small scratch removal-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-automatisch krasjes verwijderen
adjust-add/remove noise-deinterlace-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-de interliniëring
adjust-add/remove noise-JPEG artifact removal-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-verwijdering JPEG artefact
adjust-add/remove noise-moiré pattern removal-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-verwijdering moiré-patroon
adjust-add/remove noise-despeckle-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-vlekken verwijderen
adjust-add/remove noise-edge preserving smooth-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-vloeiend met behoud van rand
adjust-add/remove noise-median filter-
Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-mediaanfilter
(adjust-add/remove noise-salt and pepper filter-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-peper en zoutfilter
adjust-add/remove noise-tecture preserving smooth-Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-vloeiden met behoud van texture

------------------------------------

adjust-blur-average-Aanpassen-vervagen-gemiddeld
adjust-blur-blur-Aanpassen-vervagen-vervagen
adjust-blur-blur more-Aanpassen-vervagen-meer vervagen
adjust-blur-gaussian blur-Aanpassen-vervagen-gaussiaanse vervaging
adjust-blur-motion blur-Aanpassen-vervagen-bewegingsvervaging
adjust-blur-radial blur-Aanpassen-vervagen-radiaal vervagen

----------------------------------------------

adjust-hight pass sharpen-Aanpassen- hight pass verscherpen
adjust-sharpness-sharpen-Aanpassen-scherpte-verscherpen
adjust-sharpness-sharpen more-
Aanpassen-scherpte-nog scherper
adjust-sharpness-unsharp mask-
Aanpassen-scherpte-onscherp masker

-----------------------------------------

adjust-softness-soft focus-Aanpassen-zachtheid-zachte focus
adjust-softness-soften-Aanpassen-zachtheid-verzachten
adjust-softness-soften more-Aanpassen-zachtheid-nog zachter

-----------------------------------------

adjust- skin smoothing-Aanpassen- Huid effenen
adjust-blacklighting-
Aanpassen- Achtergrondlicht
adjust- fill flash-Aanpassen -Invulflits
(adjust-red eye removal-Aanpassen-rode ogen verwijderen
( one step purple fringe fix-Aanpassen-eenstaps paarse uitvloeiingscorrectie
( chromatic aberration removel-Aanpassen- kleurafwijking verwijderen

----------------------------------------------------

(adjust-lens correction-barrel distortion correction-Aanpassen-lenscorrectie-tonvormige vertekening corrigeren
(adjust-lens correction-fisheye distortion correction-Aanpassen-lenscorrectie-bolvormige vertekening corrigeren
(adjust-lens correction-pincushion correction-Aanpassen-lenscorrectie-speldenkussenvervorming corrigeren

=========================================================

Effects/Effecten:


effects-effect browser-Effecten-effecten zoeken
-------------------------------------------

effects-3D effects-buttonize-Effecten-3D Effecten-als knop
effects-3D effects-chisel-Effecten-3D Effecten-ciseleren
effects-3D effects-cutout-Effecten-3D Effecten-gestanst
effects-3D effects-dropshadow-Effecten-3D Effecten-slagschaduw
effects-3D effects-inner bevel-Effecten-3D Effecten-afschuining binnen
effects-3D effects-outer bevel- Effecten-3D Effecten-afschuining buiten

------------------------------------------

effects-art media effects-black pencil-Effecten-kunstzinnige effecten-zwart potlood
effects-art media effects-brush strokes-Effecten-kunstzinnige effecten-penseelstreken
effects-art media effects-charcoal-Effecten-kunstzinnige effecten-houtskool
effects-art media effects-colored chalk-Effecten-kunstzinnige effecten-kleurkrijt
effects-art media effects-colored pencil-
Effecten-kunstzinnige effecten-kleurpotlood
effects-art media effects-pencil-Effecten-kunstzinnige effecten-potlood

-----------------------------------------

effects-artistic effects-aged newspaper-Effecten-artistieke effecten-oude krant
effects-artistic effects-balls and bubbles-Effecten-artistieke effecten-ballen en bellen
effects-artistic effects-chrome-Effecten-artistieke effecten-chroom
effects-artistic effects-colored edges-Effecten-artistieke effecten-gekleurde randen
effects-artistic effects-colored foil-Effecten-artistieke effecten-gekleurde folie
effects-artistic effects-contours-Effecten-artistieke effecten-contouren
effects-artistic effects-enamel-Effecten-artistieke effecten-email
effects-artistic effects-glowing edges-Effecten-artistieke effecten-oplichtende randen
effects-artistic effects-halftone-Effecten-artistieke effecten-halftoon
effects-artistic effects-hot wax coating-Effecten-artistieke effecten-glanzende waslaag
effects-artistic effects-magnifying lens-Effecten-artistieke effecten-vergrootglas
effects-artistic effects-neon glow-Effecten-artistieke effecten-neonkleuren
effects-artistic effects-posterize-Effecten-artistieke effecten-aantal niveaus beperken
effects-artistic effects-sepia toning-
Effecten-artistieke effecten-sepiakleuren
effects-artistic effects-solarize-Effecten-artistieke effecten-solariseren
effects-artistic effects-topography- Effecten-artistieke effecten-topografie

-----------------------------------------

effects-distortion effects-curlicues-Effecten-vervormingseffecten-krullen
effects-distortion effects-displacement map-Effecten-vervormingseffecten-verplaatsingstoewijzing
effects-distortion effects-lens distorsion-Effecten-vervormingseffecten-lensvorming
effects-distortion effects-pinch-Effecten-vervormingseffecten-knijpen
effects-distortion effects-pixelate-Effecten-vervormingseffecten-pixelvorming
effects-distortion effects-polar coordinates-Effecten-vervormingseffecten-poolcoördinaten
effects-distortion effects-punch-Effecten-vervormingseffecten-platslaan
effects-distortion effects-ripple-Effecten-vervormingseffecten-rimpeling
effects-distortion effects-spiky halo-Effecten-vervormingseffecten-stralenkrans
effects-distortion effects-twirl-Effecten-vervormingseffecten-spiraal
effects-distortion effects-warp-Effecten-vervormingseffecten-bolvorm
effects-distortion effects-wave-Effecten-vervormingseffecten-golf
effects-distortion effects-wind-Effecten-vervormingseffecten-wind

----------------------------------------

effects-edge effects-dilate-Effecten-randeffecten-rembandtiek licht
effects-edge effects-enhance-Effecten-randeffecten-accentueren
effects-edge effects-enhance more-Effecten-randeffecten-sterker accentueren
effects-edge effects-erode-Effecten-randeffecten-rembrandtiek donker
effects-edge effects-find all-Effecten-randeffecten-alle zoeken
effects-edge effects-find horizontal-Effecten-randeffecten-horizontale zoeken
effects-edge effects-find vertical-Effecten-randeffecten-verticale zoeken
effects-edge effects-trace contour-Effecten-randeffecten-contour overtrekken
effects-edge effects-high pass-Effecten-randeffecten-high pass

---------------------------------------

(effects-geometric effects-circle-Effecten-geometrische effecten-cirkel
(effects-geometric effects-cylinder horizontal-Effecten-geometrische effecten-cilinder horizontaal
(effects-geometric effects-cylinder vertical-Effecten-geometrische effecten-cilinder verticaal
(effects-geometric effects-pentagon-Effecten-geometrische effecten-vijfhoek
(effects-geometric effects-perspective horizontal-Effecten-geometrische effecten-perspectief-horizontaal
(effects-geometric effects-perspective vertical-Effecten-geometrische effecten-perspectief verticaal
(effects-geometric effects-skew-Effecten-geometrische effecten-scheeftrekking
(effects-geometric effects-spherize-Effecten-geometrische effecten-sferisch

---------------------------------------

effects-luminance-sunburst-Effecten-belichtingseffecten-zon
effects-luminance-lights-
Effecten-belichtingseffecten-lampen

---------------------------------------

effects-image effects-offset-Effecten-afbeeldingseffecten-verschuiving
effects-image effects-page curl-
Effecten-afbeeldingseffecten-paginakrul
effects-image effects-seamless tiling-Effecten-afbeeldingseffecten-naadloos naast elkaar

--------------------------------------

effects-photo effects-time machine-Effecten-foto effecten
effects-photo effects-film and filters-Effecten-foto effecten
effects-photo effectsblack and white film-Effecten-foto effecten
effects-photo effects-infrared film-Effecten-foto effecten
effects-photo effects sepia toning-Effecten-foto effecten

--------------------------------------

effects-reflection effects-feedback-Effecten-reflectie effecten-weerspiegeling
effects-reflection effects-kaleidoscope-
Effecten-reflectie effecten-caleidoscoop
effects-reflection effects-pattern-
Effecten-reflectie effecten-patroon
effects-reflection effects-rotating mirror-Effecten-reflectie effecten-roterende spiegel

-------------------------------------

effects-texture effects-blinds-Effecten-textuureffecten-lamellen
effects-texture effects-emboss-Effecten-textuureffecten-bosseleren
effects-texture effects-fine leather-Effecten-textuureffecten-fijn leer
effects-texture effects-fur-Effecten-textuureffecten-bont
effects-texture effects-mosaic antique-Effecten-textuureffecten-mozaïek antiek
effects-texture effects-mosaic glass-Effecten-textuureffecten-mozaïek glas
effects-texture effects-polished stone-Effecten-textuureffecten-gepolijste steen
effects-texture effects-rough leather-Effecten-textuureffecten-ruw leer
effects-texture effects-sandstone-Effecten-textuureffecten-zandsteen
effects-texture effects-sculpture-Effecten-textuureffecten-sculptuur
effects-texture effects-soft plastic-Effecten-textuureffecten-zacht plastic
effects-texture effects-straw wall-Effecten-textuureffecten-stro
effects-texture effects-texture-Effecten-textuureffecten-textuur
effects-texture effects-tiles-Effecten-textuureffecten-mozaïekstukjes
effects-texture effects-weave-Effecten-textuureffecten-weefpatroon

------------------------------------

user defined filter-Effecten - eigen filter 

-----------------------------------

effects-plug in-Effecten-insteekfilters

=========================================================

Layers /Lagen:

 

layers-new rasterlayer-Lagen-nieuwe rasterlaag
layers-new vector layer-Lagen-nieuwe vectorlaag
new art media layer-Lagen-nieuwe tekenmateriaallaag
layers-new layer groep-
Lagen-nieuwe lagengroep

layers-new mask layer-hide all-Lagen-nieuwe maskerlaag-alles verbergen
layers-new mask layer-show all
-Lagen-nieuwe maskerlaag-alles weergeven
layers-new mask layer-hide delection-Lagen-nieuwe maskerlaag-selectie verbergen
layers-new mask layer-show selection-
Lagen-nieuwe maskerlaag-selectie weergeven
layers-new mask layer-from image-
Lagen-nieuwe maskerlaag-uit afbeelding

layers-new adjustment layer-brightness/contrast-Lagen-nieuwe aanpassingslaag-helderheid/contrast
layers-new adjustment layer-channel mixer-
Lagen-nieuwe aanpassingslaag-kanaalmenger
layers-new adjustment layer-color balance-
Lagen-nieuwe aanpassingslaag-kleurbalans
layers-new adjustment layer-curves-
Lagen-nieuwe aanpassingslaag-curven
layers-new adjustment layer-hue/saturation/lightness-
Lagen-nieuwe aanpassingslaag-kleurtoon/verzadiging/helderheid
layers-new adjustment layer-invert-Lagen-nieuwe aanpassingslaag-omkeren
layers-new adjustment layer-levels-Lagen-nieuwe aanpassingslaag-niveaus
layers-new adjustment layer-possterize-Lagen-nieuwe aanpassingslaag-aantal niveaus bepalen
layers-new adjustment layer-threshold-
Lagen-nieuwe aanpassingslaag-drempel

------------------------------------

layers-duplicate-Lagen-dupliceren
layers-delete-
Lagen-verwijderen
layers-ungroup layers-
Lagen-groepering Lagen opheffen
layers-properties-
Lagen-eigenschappen

------------------------------------

layers-arrange-bring to top-Lagen-schikken-vooraan
layers-arrange-move up-Lagen-schikken-omhoog verplaatsen
layers-arrange-move down-
Lagen-schikken-omlaag verplaatsen
layers-arrange-send to bottom-
Lagen-schikken-achteraan
layers-arrange-move into group-
Lagen-schikken-in groep zetten
layers-arrange-move out of group)-
Lagen-schikken-uit groep verwijderen

-----------------------------------

layers-view-current only-Lagen-beeld-alleen huidige laag
layers-view-all-
Lagen-beeld-alle Lagen
layers-view- none-
Lagen-beeld-geen
layers-view-invert-
Lagen-beeld-omkeren
layers-view-show link set-
Lagen-beeld-koppelingset weergeven
layers-view-hide link set-
Lagen-beeld-koppelingset verbergen

-----------------------------------

layers-merge-merge down-Lagen-samenvoegen-omlaag samenvoegen
layers-merge-merge all flatten-
Lagen-samenvoegen-alle lagen samenvoegen
layers-merge-merge visible-
Lagen-samenvoegen-zichtbare lagen samenvoegen
layers-merge-merge group-Lagen-samenvoegen-groep samenvoegen

-----------------------------------

invert mask adjustment-Lagen-masker aanpassing omkeren
view overlay-Lagen-overlay weergeven

layers-mask load/save-mask-load from disk-Lagen-maskers laden/opslaan-masker laden van schijf
layers-load/save mask-load mask from alpha channel-Lagen-maskers laden/opslaan-masker laden uit alfakanaal
layers-load/save mask-save mask to disk-Lagen-maskers laden/opslaan-masker opslaan op schijf
layers-load/save mask-save mask to channel-Lagen-maskers laden/opslaan-masker opslaan in alfakanaal

---------------------------------

layers-convert to rasterlayer-Lagen-omzetten in rasterlaag
layers-promote background layer-Lagen-laag maken van achtergrond   

---------------------------------

layer-dry media layer-lagen-laag met droog tekenmateriaal
layer-wet media layer-agen-laag met nat tekenmateriaal

--------------------------------

layers-count layer colors-Lagen-laagkleuren tellen

===============================================

 

Objecten:


objects-align-top-Objecten-uitlijnen-boven
objects-align-bottom-Objecten-uitlijnen-onder
objects-align-left-Objecten-uitlijnen-links
objects-align-right-Objecten-uitlijnen-rechts
objects-align-vertical center-Objecten-uitlijnen-verticaal centreren
objects-align-horizontal center-Objecten-uitlijnen-horizontaal centreren
objects-align-center in canvas-Objecten-uitlijnen-centreren op doek
objects-align-horz.center in canvas-Objecten-uitlijnen-horizontaal centreren op doek
objects-align-vert.center in canvas-Objecten-uitlijnen-verticaal centreren op doek

objects-distribute-vertical top-Objecten-verdelen-verticaal boven
objects-distribute-vertical center-Objecten-verdelen-verticaal gecentreerd
objects-distribute-vertical bottom-Objecten-verdelen-verticaal onder
objects-distribute-horizontal left-Objecten-verdelen-horizontaal links
objects-distribute-horizontal center-Objecten-verdelen-horizontaal midden
objects-distribute-horizontal right-Objecten-verdelen-horizontaal rechts
objects-distribute-space evenly horizontal)Objecten-verdelen-horizontaal gelijkmatig verdelen
objects-distribute-space evenly vertical) Objecten-verdelen-verticaal gelijkmatig verdelen

objects-make same size-horizontal-Objecten-even groot maken-horizontaal
objects-make same size-vertical-Objecten-even groot maken-verticaal
objects-make same size-both-Objecten-even groot maken-beide

objects arrange-bring to top-Objecten-schikken-vooraan
objects arrange-move up-Objecten-schikken- omhoog verplaatsen
objects arrange-move down-Objecten-schikken-omlaag verplaatsen
objects arrange-send to bottom-Objecten-schikken-achteraan

---------------------------------

objects-group-Objecten-groeperen
objects-ungroup-Objecten-groep opheffen
objects-propertiesObjecten-eigenschappen

--------------------------------

(objects-fit text to path-Objecten-tekst inpassen in pad
detach object from path-Objecten-object loskoppelen van pad
objects-convert text to curves-as single shape-Objecten-tekst omzetten in curven-als één vorm
objects-convert text to curves-as character shape-Objecten-tekst omzetten in curven-als afzonderlijke lettervormen

convert to path-Objecten-omzetten in pad

---------------------------------

(objects-edit-cut -Objecten-bewerken-knippen
(objects-edit-copy -Objecten-bewerken-kopieren
(objects-edit-past -Objecten-bewerken-plakken
(objects-edit-delete -Objecten-bewerken-verwijderen
(objects-edit-select all-Objecten-bewerken-alles selecteren
(objects-edit-select none-Objecten-bewerken-niets selecteren
(objects-edit-invert selection- Objecten-bewerken-selectie omkeren
(objects-edit-join -Objecten-bewerken-hoekpunt
(objects-edit-merge -Objecten-bewerken-samenvoegen
(objects-edit-break Objecten-bewerken-verbreken
(objects-edit-close -Objecten-bewerken-sluiten
(objects-edit-reverse contour-Objecten-bewerken-contour omkeren
(objects-edit-reverse path-Objecten-bewerken-pad omkeren
(objects-edit-duplicate & offset-Objecten-bewerken-dupliceren en verschuiven
(objects-edit-duplicate -Objecten-bewerken-dupliceren

objects-node type-asymmetric-Objecten-tekenpunttype-asymmetrisch
objects-node type-symmetric-Objecten-tekenpunttype-symmetrisch
objects-node type-cusp-Objecten-tekenpunttype-vectorhoek
objects-node type-smooth/tangent-Objecten-tekenpunttype-vloeiend /raaklijn
objects-node type-convert to line-Objecten-tekenpunttype-omzetten in lijn
objects-node type-line before-Objecten-tekenpunttype-lijn voor
objects-node type-line after-Objecten-tekenpunttype-lijn na
objects-node type-curve before-Objecten-tekenpunttype-curve voor
objects-node type-curve after-Objecten-tekenpunttype-curve na
objects-transform selected nodes-flip-Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-omdraaien
objects-transform selected nodes-mirror-Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-spiegelen
objects-transform selected nodes-rotate)Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-roteren
objects-transform selected nodes-skew X)Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-X scheeftrekken
objects-transform selected nodes-skew Y)Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-Y scheeftrekken
objects-transform selected nodes-contract-Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-inkrimpen
objects-transform selected nodes-expand-Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren-uitbreiden

================================================

 

Selections /Selecties :

selections-select all-Selecties-alles selecteren
selections-select none-Selecties-niets selecteren
selections-from mask-Selecties-vanuit masker
selections-vector object-Selecties-vanuit vectorobject

--------------------------------

selections-invert-Selecties-omkeren
selections-modify-expand-Selecties-wijzigen-uitbreiden
selections-modify-contract-Selecties-wijzigen-inkrimpen
selections-modify-select similar-Selecties-wijzigen-alles met dezelfde kleur selecteren
selections-modify-select color range-Selecties-wijzigen-kleurbereik selecteren
selections-modify-feather-Selecties-wijzigen-doezelen
selections-modify-inside/outside feather-Selecties-wijzigen-binnen/buiten doezelen
selections-modify-unfeather-Selecties-wijzigen-doezelen opheffen
selections-modify-shape based anti-alias-Selecties-wijzigen-op vorm gebaseerde anti-alias
selections-modify-recover anti-alias-Selecties-wijzigen-anti-alias herstellen
selections-modify-remove specks and holes-Selecties-wijzigen-stippen en gaten verwijderen
selections-modify-smooth-Selecties-wijzigen-vloeiend
selections-modify-select selections borders-Selecties-wijzigen-selectieranden selecteren
clip to canvas-Selecties-wijzigen-afknippen tot doek
hide marquee-Selecties-wijzigen-selectie kader verbergen

----------------------------------------

selections-selections load/save-load selection from disk-Selecties-selectie laden/opslaan-selectie laden vanaf schijf
selections-load/save selection-load selection from alpha channel-Selecties-selectie laden/opslaan-selectie laden vanuit alfakanaal
selections-load/save selection-save selection to disk-Selecties-selectie laden/opslaan-selectie opslaan op schijf
selections-load/save selection-save selection to alpha channel-Selecties-selectie laden/opslaan-selectie opslaan in alfakanaal
selections-edit selection-Selectie-bewerken
selections-promote selection to layer-Selectie-laag maken van selectie
selections-float-Selectie-zwevend
selections-defloat-Selectie-niet zwevend

===================================================

Venster:

 

new window-Venster - nieuw venster
window-tabbed documents-Venster-dokumenten met tabs
window-cascade-Venster-trapsgewijs
window-tile horizontally-Venster-onder elkaar
window-tile vertically-Venster-naast elkaar
window-close all-Venster-alles sluiten
window-duplicate-Venster-dupliceren
window - fit to image-Venster-aanpassen aan afbeelding
window- fit to window-Venster-aanpassen aan venster
window- fit to screen-Venster-schermvullend maken

====================================================

help - help

liefs lisette_ L&K