Top

Klik op één van de linken hieronder om de info te vinden - Click on one of the links below to find the information:

Filters installeren
Installing plug-ins
Filter staat niet in de lijst in mijn PSP
The plug-in is not listed in my PSP
Filter geeft een foutmelding + DLL's
The plug-in is giving an error notification +DLL's
Filter importeren in Unlimited
Importing plug-ins into Unlimited
Importeren in Unlimited werkt niet meer
Importing into Unlimited doesn't work any more
Filter werkt niet in Vista / windows 7 + Office 2007
Filter does not work in Vista +windows 7 +Office 2007 
Dll's voor filters 
Dll's plugins
Fix voor Unlimited in psp 14
Fix for Unlimited in psp 14
Fix voor Unlimited in psp 13
Fix for Unlimited in psp 13
Preset Eye Candy werkt niet meer

        

=========================================================================

Filters installeren:

Ga een aantal vragen na..

========================================================================

Filter staat niet in de lijstje in mijn PSP

Filters hebben een naam,
als je binnen in zo'n filter kijkt :
dan zie je eigenlijk 3 keer een naam staan, zie pijlen !!!

Nu soms,... raakt psp in de war en kan hij ze niet thuis brengen
Vaak lijkt een naam te veel op een naam in een ander filter...
"Als" hij ze niet kan thuis brengen, dan slaat ie ze gewoon over....
en zie jij dus niets in je psp lijst staan !!!


Wat kan je dan doen:

Je gaat naar je map waar jij het filter hebt staan.
kies naam wijziging en zet er heel voorzichtig een 1 voor, en dan psp terug opstarten.

Daardoor kan hij ze onderscheiden en weer thuis brengen, en is het probleem opgelost.

Terug naar boven klik hier

 

==========================================================================

Filters (FF)  Importeren in Unlimited :

FF filter kun je importeren.

Ga naar I.C NET software / Unlimited :
helemaal van onder aan je scherm zie je de knop IMPORT, klik hier op.

Ga nu naar je map van het filter :
selecteer nu even alle filter bestanden (met de controle knop op je toetsenbord)
en klik op de knop Openen en ze staan in je rijtje tussen alle andere filters.

=======================================================================

Import button in Unlimited

Problemen met de import button?

Download en installeer (vanuit willekeurige map of plaats op je computer) d.m.v  dubbel te klikken op het bestandje
importfix.reg

Start je psp opnieuw op en alles zou nu goed moeten zijn.

 

Terug de boven klik hier

==========================================================================

Filter werkt niet in Vista / Windows 7+ Office 2007

FM patcher hier

FM Patcher is een kleine toepassing dat .8bf filters aanpast zodat ze compatibel zijn met Vista
(werkt niet met alle filters)

Start na het installeren=> FM Patcher op

Klik op patch files

Zoek een filter (.8bf) op die niet werkt in Vista
(Je kunt meerdere filters tegelijk selecteren)

Je ziet nu in het venster van FM Patcher dat een filter bewerkt is

Als een filter niet bewerkt kan worden dan krijg je een foutmelding

Bij patch folder kan je een hele map met filters (.8bf) tegelijk bewerken

Je filters hebben nu een andere naam gekregen
Het onbewerkte filter heeft de extensie .bak
Het bewerkte filter heeft nu patched in de naam

Gebruik dit filter in paint shop pro

Met Dank aan Francis voor het uitproberen :)

Hier de mura's filter meister die al gepatched zijn : hier  

Terug naar boven klik hier

==========================================================================

Filter geeft een foutmelding:

Nadat je een filter hebt geïnstalleerd , staat hij keurig in je PSP lijstje maar toch krijg je deze melding:

Dit ligt altijd aan het ontbreken van een DLL=> of een beschadigde DLL

( het kan zijn dat je de dll wel hebt maar dat deze door onbekende oorzaak beschadigd is geraakt ->overschijf je oude).

Terug naar boven klik hier

==========================================================================

Dll's voor filters:

 

Om je filters goed te kunnen laten werken,
hebben ze een aantal dll's nodig : dll's hier

--------------------

XP en ouder versies van windows :

Plaats deze dll's in C:/ windows /systeem 32 voor XP

Voor alle andere versies van windows, C: / windows /systeem

-------------------

Vista:

Dll's voor vista , zet de zip ergens op je computer en pak deze uit, laat dit venster open staan !!.

Open een nieuw venster van C:/ windows /systeem 32 en sleep de dll's van het ene venster naar naar het andere venster => in de map systeem 32.

----------------------

Windows 7/10:

In een 64-bit systeem zet je ze in deze map:
C:\Windows\SysWOW64

In een 32-bit systeem zet je ze in system32 map

Terug naar boven klik hier

===================================================================================

Installing plug-ins:

First ask yourself the following questions:

Did you place the plug-in in your plug-ins folder ?
Did you restart your PSP/ Computer ?
Did you try to reinstall the plug-in ?
Did you place the plug-in in a new created folder and did you add that folder by going to => File - Preferences - File locations ?
Sometimes during the installing process you have to redirect it twice to your plug-in folder.
Try installing the plug-in on your C-drive instead of installing it on a external hard drive.

back to the top here

==========================================================================

The plug-in is not listed in my PSP:

Plug-ins have a name,
if you would look inside of the plug-in :
you would see the name of the plug-in 3 times, see the arrows !!

Well sometimes,... PSP gets confused and it is not able to connect the plug-in
Often one of these 3 names looks to much like the name of a different plug-in...
"If" he can't connect it, he will just skip it...and you will not see the plug-in in your list in psp !!!


What can you do to fix that:

You will go to the folder where you have installed the plug-in.
Right click and choose "Change name" and carefully place the number 1 in front of the name and restart psp.

Now he's able to distinguish the names and put everything in the right context and the problem is fixed.

 

back to the top here

==========================================================================

The plug-in is giving an error notification:

After you have installed a plug-in and it appears in your psp plug-in list you can get the following notification:
(translation of the screen below: Not able to load the requested plug-in. The plug-in is missing or not perhaps not installed correctly)

This problem always has to do with missing DLL files => or a damaged DLL file (you may have the DLL but it is possible that it got damaged due to unknown reasons -> replace the old one).

XP and older versions of Windows :

To make sure that your plug-ins work correctly,
they need a couple of dll files : dll's  here

------------------------------------------------------------------------------------

Place these dll's in C:/ Windows /system 32 for XP users

For all the other versions of Windows,  C: / Windows /system

---------------------------------------------------------------------

Vista:

Dll's for vista users: here

back to the top here

----------------------

Windows 7

If you have a 64-bit system you put it in this folder:
C:\Windows\SysWOW64

If you have a 32-bit systeem you put it in this folder: system32

 

==========================================================================

Importing plug-ins into Unlimited:

You can import FF-plug-ins.

Go to I.C NET software / Unlimited :
at the bottom of the you will see the button IMPORT, click on it.

Go to the folder of the plug-in you want to Import:
Now select all the plug-in files (use the controle button on your keyboard)
and then click the button Open and then they will be in the list amongst your
other plug-ins.

==========================================

Troubles using the import button in Unlimited ?

Please download and install by double-clicking the following registry patch:
importfix.reg

Restart your graphics program and try again. Everything should work now.

 

back to the top here

==========================================================================

Filter does not work in Vista / Windows 7+ Office 2007

FM patcher here

FM Patcher is a small application that adapts .8bf filters in such manner,
that they are compatibel with Vista (will not work for all filters)

After install => start FM Patcher

Click => patch files

Find a filter (.8bf) that does not work in Vista
(You can select several filters at the same time)

In the FM Patcher screen you can see if a filter is patched

When a filter cannot be patched you will get an error message

Patch folder can patch an entire filter-folder at the same time

Now, the filters have a different name
The un-patched filters have the extension: .bak
If the filter is succesfully patched, you will see "patched" in its name

Use this filter in paint shop pro

Thanks to Francis for trying this out :)

Here the mura's filter meister these are gepatched : here

back to the top here

=============================================================================================

Dll's for filters:

XP and lower versions windows :

You need a couple of dll's in order to make your filters funtion propperly : dll's here

--------------------

Place these dll's in C:/ windows /system 32 for XP

other versions of window place the dll's here=, C: / windows /system

-------------------

Vista:

Dll's for vista , download the zip somewhere on your computer , unzip it, leave this screen open!!

Open a new window=> C:/ windows /systeem 32 and drag the dll's from one window to the other => iinto the folder system 32.

back to the top here

----------------------

Windows 7

If you have a 64-bit system you put it in this folder:
C:\Windows\SysWOW64

If you have a 32-bit systeem you put it in this folder: system32

============================================================================

 Fix voor filter Unlimited in psp 14

Je psp 14 versie updaten.

http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=3000009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fix for filter Unlimited in psp 14.

Update your psp 14 version.

http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=3000009

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fix voor Unlimted in psp 13 met alle updates !!!!

We hebben er even op moeten puzzelen om het werkend te krijgen maar het is gelukt.
Zorg dat psp 13 alle updates heeft (via de Help knop in psp kies je : Op updates controleren)

Sluit je psp 13.

De Zip hier

Zet de zip ergens op je computer, pak de zip uit.

Klik op het CmdPluginHost bestandje  - met je rechter muisknop - kies : Naam wijzigen

zet er heel voorzichtig   .dll  achter

Ga naar je Corel map.

Je vindt hem hier:  C:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \ PSPClassic \ Commands  of    C:\Program Files (x86 )\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \PSPClassic \Commands

Zoek het bestandje CmdPluginHost.dll  knip dit uit de map en zet het ergens op je computer (in een willekeurige map) in geval van nood kan je het altijd weer terug zetten.

Ga nu terug naar het eerste bestandje en kopieer het bestandje CmdPluginHost.dll

 

en plak het in de map Commands

(C:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \PSPClassic \Commands  of    C:\Program Files (x86 )\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \PSPClassic \Commands)

Start psp 13 weer op.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fix for filter Unlimited in psp 13 with all updates !!!!

Make sure PSP 13 has been updated (go to the Help button in psp and choose: Check for updates)

Close psp 13

Download the Zipfile : here

Put the zip somewhere on your computer, unzip it.

Use your right mouse button: Name change

Carefully write    .dll  after the name CmdPluginHost

Go to your Corel folder

You find it here:  C:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \ PSPClassic \ Commands  or    C:\Program Files (x86 )\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \PSPClassic \Commands

Find the file CmdPluginHost.dll cut it from the folder and put it somewhere on your computer (in any folder) in case of emergency you can always put it back in place.

Now, go back to the first file and: Copy

and paste it into the folder Commands:

(C:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \PSPClassic \Commands  of    C:\Program Files (x86 )\Corel\Corel PaintShop Photo Pro \PSPClassic \Commands)

Start psp.

----------------------------------------------------------------------------------

Preset Eye Candy werkt niet meer

 

1. Plaats een preset van eye candy op je computer (maakt niet uit waar)

2. Klik op de preset met je linker muisknop

3. kies openen met.... -> klik op bladeren4. Ga naar je C schijf / program Files (x86) / Alien Skin / Settings Router :


5. klik op Settings Router.exe
    klik ok.


Mocht je de Settings Router.exe niet meer hebben of niet kunnen vinden,
downloaden dan de mijne -> plaats hem in jouw Alien Skin map op je C schijf
(de settings Router.exe gewoon in je map plaats, niet installeren)

en herhaal de stappen hier boven.


Download: Settings Router Eye Candy